Biuletyn Informacji Publicznej Organy i osoby sprawujące funkcje - II liceum Ogólnokształcące im Tadeusza Kościuszki w Kaliszu

II liceum Ogólnokształcące im Tadeusza Kościuszki w Kaliszu
Ostatnia aktualizacja strony: 29.05.2019, 14:25

Organy i osoby sprawujące funkcje

Poniedziałek, 26 września 2016

Organy i osoby sprawujące funkcje

Ich kompetencje zostały określone w Statucie Szkoły:

 

Dyrektor Szkoły:

mgr Maria Żubrowska-Gil

Wicedyrektorzy:

mgr Paweł Wiśniewski

mgr Justyna Twardowska-Roszak

 

 

Organami szkoły są:

  • Dyrektor szkoły,
  • Rada Pedagogiczna,
  • Rada Rodziców,
  • Samorząd Uczniowski.

Metadane

Data publikacji : 26.09.2016
Data modyfikacji : 23.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
II liceum Ogólnokształcące im Tadeusza Kościuszki w Kaliszu
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Gramza
Osoba modyfikująca informację:
JSK Internet
©2009-2019 II liceum Ogólnokształcące im Tadeusza Kościuszki w Kaliszu.